CẨM NANG

  • Công Thành Chiến tổ chức thường xuyên
  • MU Việt Plus | TEST: 18/10 - OPEN: 20/10 - Game Thủ Đông Đảo
  • Nhiều sự kiện hấp dẫn do GM tổ chức
  • Anti hack cực tốt đem đến sự ổn định lâu dài cho MU Việt Plus | TEST: 18/10 - OPEN: 20/10
  • MU Việt Plus | TEST: 18/10 - OPEN: 20/10 có đội ngũ GM hỗ trợ nhiệt tình, thân thiện.
  • MU Việt Plus | TEST: 18/10 - OPEN: 20/10 sử dụng phiên bản Mu Online Season 6

MU Việt Plus | TEST: 18/10 - OPEN: 20/10

TIN TỨC GAME

Tổng Hợp Giáp Trụ - Set Item Có Trong Mu Online

Giáp Trụ - Set Item

Chiến Binh - Dark Knight


 Bộ Da
 Leather Set

 Bộ Đồng
 Bronze Set

 Bộ Trâu Xanh
 Scale Set

 Bộ Thiên Kim
 Brass Set

 Bộ Thiết Phiến
 Plate Set

 Bộ Rồng Đỏ
 Dragon Set

 Bộ Rồng Đen
 Black Dragon Set

 Bộ Rồng Xanh
 Dark Phoenix Set

 Bộ Thần Long
 Great Dragon Set

 Bộ Quyền Năng
 Dragon Knight Set

 Bộ Hắc Điểu
 Ashcrow Set

 Bộ Thần Thoại
 Titan Set

 Bộ Hoàng Long
 Brave Set
     

Tiên Nữ - Elf


 Bộ Trinh Nữ
 Vine Set

 Bộ Lụa
 Silk Set

 Bộ Thiên Thanh
 Wind Set

 Bộ Ngọc Bích
 Spirit Set

 Bộ Kim Ngân
 Guardian Set

 Bộ Giai Nhân
 Divine Set

 Bộ Thánh Nữ
 Red Spirit Set

 Bộ Thái Bình
 Sylphid Ray Set

 Bộ Thần Nữ
 Iris Set

 Bộ Anh Vũ
 Faith Set

 Bộ Thiên Vũ
 Seraphim Set
 

Phù Thủy - Dark Wizard


 Bộ Vải Thô
 Pad Set

 Bộ Xương
 Bone Set

 Bộ Ma Thuật
 Legendary Set

 Bộ Nhân Sư
 Sphinx Set

 Bộ Triệu Hồn
 Grand Soul Set

 Bộ Ma Vương
 Dark Soul Set

 Bộ Thần Ma
 Venom Mist Set

 Bộ Ánh Trăng
 Eclipse

 Bộ Quỷ Vương
 Hades Set
     

Đấu Sĩ - Magic Gladiator


 Bộ Phong Vũ
 Storm Crow Set

 Bộ Lôi Phong
 Thunder Hawk Set

 Bộ Cuồng Phong
 Hurricane Set

 Bộ Hồng Long
 Volcano Set

 Bộ Hoả Thần
 Valiant Set

 Bộ Hủy Diệt
 Phantom Set

 Bộ Bóng Ma
 Destroyer Set
 

Chúa Tể - Dark Lord


 Bộ Thiết Ma
 Light Plate Set

 Bộ Huyền Thuyết
 Adamantine Set

 Bộ Hắc Vương
 Dark Steel Set

 Bộ Chí Tôn
 Dark Master Set

 Bộ Hoàng Kim
 Glorious Set

 Bộ Thái Dương
 Sunlight Set

 Bộ Đế Vương
 Paewang Set
 

Thuật Sĩ - Summoner


 Bộ Thuật Sĩ
 Mistery Set

 Bộ Hỏa Thiên
 Red Wind Set

 Bộ Ma Pháp
 Ancient Set

 Bộ Phục Ma
 Black Rose Set

 Bộ Thạch Anh
 Aura Set

 Bộ Huyết Vương
 Lilium Set

 Bộ Nữ Hoàng
 Queen Set
 

Thiết Binh - Rage Fighter


 Bộ Địa Long
 Sacred Set

 Bộ Bạch Hổ
 Storm Hard Set

 Bộ Quyền Lực
 Piercing Set

 Bộ Bạch Long
 Soul Phoenix Set

 [Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Server 2,3 20:30
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 20:45
Boss Vàng Server 2,3 22:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 22:00
Binh đoàn pháp sư ALL Server 23:00
HIT and UP ALL Server 00:20
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 01:00
Boss Attack ALL Server 01:50
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 09:00
Sky Event Server 2 13:05
Nhện Raklion Server 2 15:15

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Việt Plus | TEST: 18/10 - OPEN: 20/10!